Arbetsprover Johannes Frandsen

Fotograf - ansvara för bildkommunikationen om Sveriges EU-ordförandeskap